5 hlinených tabuliek z Babylonu

No.2 Najbohatší muž v Babylone FotoPrvá tabuľka: Ja, Dabasir, som sa nedávno vrátil z otroctva v Sýrii s pevným predsavzatím zaplatiť všetky dlhy. Podľa múdrej rady svojho priateľa, bankára Mathona, som vypracoval presný plán, ktorý ma nielen zbaví dlhov, ale pomôže mi získať majetok a novú dôveru v seba.

Prvý bod plánu: odložím pre seba desatinu zárobku ako základ svojich financií.

Druhý bod plánu: mi prikazuje, aby som živil a šatil svoju ženu. sedem desatín toho, čo zarobím, by sa malo použiť na chod domácnosti, šatstvo a jedlo a taktiež na malé vedľajšie výdavky, aby náš život nebol príliš všedný a jednotvárny. Celé tajomstvo úspechu je v tom, že budeme žiť z vymedzenej čiastky a neminieme viac.

Druhá tabuľka: Tretí bod plánu: mi určuje, ako splácať dlhy. Vždy, keď nastane spln mesiaca, rozdelím presne a spravodlivo dve desatiny svojho zárobku medzi tých, ktorí mi dôverovali a požičali peniaze. Tu sú vyryté mená všetkých mojich veriteľov a spočítané dlžné čiastky.

Tretia tabuľka: Keď som v minulosti počítal dlhy, nevidel som žiadnu možnosť, ako ich splatiť. Vo svojej pochabosti som dovolil, aby som hľadal príležitosti, ako rýchlo zbohatnúť. Postihlo ma však nešťastie a bol som predaný do potupného otroctva.

Teraz som navštívil všetkých, ktorým som dlhoval a vysvetlil im, že mám len svoj zárobok a z toho mienim brať dve desatiny. Keď budú trpezliví, po čase bude všetko splatené. Ahmar, môj najlepší priateľ, mi drsne vynadal. Statkár Bijerik žiadal, aby som mu zaplatil ako prvému, pretože nutne potrebuje peniaze. Alkahad, majiteľ domu, nesúhlasil a vyhrážal sa mi, že bude robiť nepríjemnosti, keď nezaplatím naraz.

Všetci ostatní s mojim návrhom súhlasili. Je lepšie splácať dlh pomaly, než ho stále obchádzať. Nemôžem uspokojiť tých, ktorí peniaze potrebujú ihneď alebo si kladú podmienky, ale postupne budem splácať všetkým.

Štvrtá tabuľka: Opäť je spln. Tvrdo som pracoval, ale v dobrej nálade. Postupoval podľa plánu. Jednu desatinu pre seba, sedem desatín na živobytie, dve desatiny som rozdelil rovnomerne medzi tých, ktorým som dlhoval. Na tom pláne je najlepšie to, že zbavuje dlhov a pritom ponecháva človeku nejaký majetok. Manželka udržiava dom v poriadku a pomaly ho zariaďuje. Sme spolu veľmi šťastní.

Piata tabuľka: Uspel som vďaka premyslenému plánu. Mohol som splácať dlhy a mať pritom mince vo vrecku. Vrelo ho všetkým odporúčam. Keď sa mohol zo zadĺženého otroka stať majiteľ zlata, môže predsa každý získať nezávislosť. Budem sa svojho plánu držať ďalej a budem zámožný a uznávaný človek.

Majte sa krásne, robme čo chceme – nič nemusíme a ak chceme môžeme si spraviť vlastný plán a samozrejme zabávajme sa.

Vlad F. & LUKO (foto) & Najbohatší muž v Babylone (No.2/4)

Ukáž
Schovaj