5. úroveň nie je iba o pokore a skromnosti

2. foto LUKOLíder 5. úrovne jednotlivec, v ktorom sa mieša extrémna osobná pokora so silnou profesionálnou vôľou.

Lídrov tohto typu sme v období prerodu našli pri kormidle každej good-to-great spoločnosti. Boli to skromní jednotlivci, ktorí prejavili húževnatú odhodlanosť urobiť čokoľvek, čo bolo potrebné na to, aby sa spoločnosť stala skvelou.

Lídri 5. úrovne smerujú potreby vlastného ega mimo svojej osoby a zameriavajú ich na väčší cieľ – vybudovanie skvelej spoločnosti. Neznamená to, že lídri 5.úrovne nemajú žiadne ego alebo vlastné záujmy. V skutočnosti sú nesmierne ambiciózni – ale ich ambície sa týkajú predovšetkým danej inštitúcie, nie ich osoby.

Lídri 5. úrovne sú stelesnením duality: skromní, ale svojhlaví, pokorní, ale odvážni.

Tichí, rezervovaní a vždy zdvorilí muži, majú povesť kultivovaných, takmer patricijských džentlmenov. A konkurencia, ktorá nesprávne považuje zdržanlivú povahu lídrov 5. úrovne za slabosť, je nakoniec porazená.  Ich vyrovnaná osobnosť v sebe skrýva vnútornú silu, oddanosť urobiť zo všetkého čoho sa dotknú to najlepšie, čo sa dá – nie len kvôli tomu, čo by tým získali, ale preto, že si jednoducho nedokážu predstaviť, že by to urobili akýmkoľvek iným spôsobom.

Základná črta lídrov 5. úrovne: ambície, týkajúce sa predovšetkým spoločnosti, staranie sa o jej úspech namiesto vlastného prospechu a slávy. V porovnaní s mimoriadne egocentrickým štýlom lídrov porovnávacích spoločností nás prekvapilo, ako good-to-great lídri nehovorili o sebe. Good-to-great lídri sa nikdy nechceli stať legendami opradenými hrdinami. Boli to zdanlivo obyčajní ľudia v tichosti dosahujúci výnimočné výsledky.

Je veľmi dôležité pochopiť, že vedenie 5. úrovne nie je iba o pokore a skromnosti. Rovnako je aj o hlbokom odhodlaní a takmer stoickom rozhodnutí urobiť čokoľvek, čo je potrebné urobiť, aby sa spoločnosť stala skvelou. Treba pochopiť celkový koncept – obe strany mince. Lídri 5. úrovne sú fanaticky poháňaní dopredu, nakazení nevyliečiteľnou potrebou dosahovať výsledky. Ak to urobí spoločnosť skvelou, predajú mlyny alebo prepustia aj svojho brata.

Dôkazy nepodporujú myšlienku, že je potrebný líder z vonku, ktorý spoločnosťou poriadne zatrasie, aby mohla prejsť od dobrého k skvelému.  , zatiaľ čo v porovnávacích spoločnostiach sa vyskytovali lídri zvonku šesťkrát častejšie.

2. Hierarchia 3Dá sa vedeniu 5.úrovne naučiť? Hypotéza je, že existujú dve kategórie ľudí:

Do prvej kategórie patria ľudia, ktorí by nikdy, ani za milión rokov, nedospeli k tomu, aby podriadili svoje egoistické potreby vyššej ambícii vytvoriť niečo väčšie a trvalejšie ako sú oni sami.

Druhá kategória ľudí – väčšia skupina – má potenciál dostať sa na 5. úroveň, táto schopnosť je v nich možno skrytá alebo nepovšimnutá, ale napriek tomu tam je. A v správnych podmienkach – sebareflexia, vedomý osobný rozvoj, mentor, skvelý učiteľ, milujúci rodičia, závažná životná skúsenosť, šéf 5. úrovne či množstvo iných faktorov – sa začnú rozvíjať.

2. budovanie 2

Najlepšia rada založená na výskume je začať sa cvičiť v ostatných good-to-great disciplínach, ktoré sme objavili a opíšeme v ďalších kapitolách. Na jednej strane vám vlastnosti 5. úrovne umožnia implementovať ostatné zistenia, na druhej strane vám uplatnenie ostatných zistení pomôže dostať sa na 5. úroveň.

Či sa dostanete až na 5. úroveň alebo nie, stojí to za námahu. Pretože ako u všetkých základných právd o tom, čo je v ľuďoch najlepšie platí, že ak sa nám podarí túto pravdu aspoň letmo zahliadnuť, vieme, že NAŠE VLASTNÉ ŽIVOTY AJ ŽIVOTY TÝCH, KTORÝCH SA DOTKNEME SA STANÚ O TO LEPŠÍMI.

 

Jim Collins & LUKO + Milian Ridly (foto) & Vlad F 

z knihy: Z dobrého, skvelé – Good to great (No.2/10)

 

 

Ukáž
Schovaj