Aj vlastné slová je potrebné vedieť predať

Najväčší obchodník na svete 3A tak sa stalo, že starý Hafid, v spoločnosti svojho verného účtovníka Erazma, už iba čakal vo svojom paláci na toho, kto mal prevziať zvitky.

A potom sa z púšte na východe vynorila drobná, krívajúca postava cudzinca a zastala až pred Hafidovým palácom.

„Prepáč, pane, že ťa ruším, ale je tu nejaký návštevník.“

Hafid sa posadil a pozrel na návštevníka. „Čo odo mňa chceš?“

„Volám sa Šavel, niektorí ma volajú Pavol a práve sa vraciam z Jeruzalema. Prišiel som k tebe po radu a pomoc. Pred štyrmi rokmi, som bol oficiálnym svedkom ukameňovania svätého muža menom Štefan, ktorý bol nasledovníkom muža menom Ježiš. Vo svojom fanatizme a mladíckej horlivosti som mal vyhľadať všetkých Ježišových nasledovníkov a doviesť ich v reťaziach do Jeruzalema, aby ich tam potrestali. A keď som sa blížil do Damasku s vraždou v srdci, náhle sa z oblohy zablyslo a ja som sa ocitol na zemi a prestal som vidieť. Začul som akýsi hlas, ako mi do ucha hovorí: „Šavel, Šavel, prečo ma prenasleduješ?“ „ Kto si?“ opýtal som sa a hlas odvetil: „Som Ježiš, ktorého prenasleduješ, no zdvihni sa a vojdi do mesta.“

„Tri dni som nebol schopný piť ani jesť. Navštívil ma, Ananiáš, ktorý mal víziu, aby prišiel ku mne a položil svoje dlane na moje oči. Ja som opäť videl a sila sa mi opäť vrátila.“

„Čo sa stalo potom?“ opýtal sa Hafid.

„Verejne som prehovoril v synagóge a moje slová všetkých zmiatli, lebo teraz som hovoril, že ukrižovaný bol naozaj Synom Božím. Nevedel som ich presvedčiť, že som sa v srdci zmenil a mnohí usilovali o moju smrť. Kázal som však ďalej v Ježišovom mene, ale nebolo to nič platné. Opäť sa mi však ozval ten hlas: „Ešte aj Slovo Božie je treba ľuďom predať, inak ho nevypočujú. Vráť sa do Damasku a vyhľadaj toho, koho vyhlasujú za najväčšieho obchodníka na svete. Ak máš šíriť moje slovo svetu, nech ti ukáže ako.“

Pavol rozprával o Ježišovi a jeho živote, o Jánovi Krstiteľovi, o zázrakoch, ktoré vykonal, aj o ukrižovaní, pohrebe a zmŕtvychvstaní. Nakoniec, akoby chcel svojmu príbehu dodať väčšiu hodnovernosť, siahol do vaku a vytiahol z neho akýsi plášť, ktorý položil Hafidovi na kolená.

„Pane, vo svojich rukách držíš všetko, čo na tomto svete po Ježišovi zostalo.“ Hafid obracal rúcho z jednej strany na druhú, kým na látke nenašiel malú vyšitú hviezdu a kruh vo štvorci, Pahrosovu značku. Hafid pokrútil hlavou.

„To nie je možné. Povedz mi, čo je známe o narodení tohto Ježiša.“

„Narodil sa v nejakej jaskyni v Betleheme.“ Odpovedal Pavol.

„A nežiarila nad miestom narodenia tohto dieťaťa najjasnejšia hviezda, akú kedy človek videl?“

Pavol otvoril ústa, ale nezmohol sa na slovo. Hafid objal Pavla a tentoraz sa slzy oboch mužov zmiešali. Starec sa postavil a kývol Erazmovi.

„Choď do veže, verný priateľu, a prines truhlicu. Konečne sme našli nášho obchodníka.“

 

Majte sa krásne.

Vlad F & Najväčší obchodník na svete No.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukáž
Schovaj