Dobré je nepriateľom skvelého

1. fotoPráve čítate vynikajúci návod, ako vybudovať skvelú organizáciu po každej stránke – ľudskej, spoločenskej, podnikateľskej, manažérskej. Takú organizáciu, u ktorej pri pohľade späť, budete môcť povedať : Dokázali sme to!

Dúfam, že na týchto stránkach nájdete veľa hodnotného  a že to čo sa naučíte, začnete dôsledne využívať pri akejkoľvek svojej činnosti.  Ak nie vo vašej spoločnosti, tak vo vašej práci, v sociálnej oblasti a ak nie tam, tak aspoň vo svojom živote.

Veríme, že takmer akákoľvek organizácia môže výrazne zlepšiť svoje postavenie a výkon, môže sa dokonca stať skvelou, ak bude svedomito aplikovať súbor myšlienok, ktoré sme odhalili.

Výnimočnosť nezávisí od okolností. Ako sa ukázalo, výnimočnosť je z veľkej časti vecou vedomej voľby.

Tu je súhrn systému konceptov a prehľad odhalených myšlienok:

  1. Disciplinovaní ľudia:

VEDENIE 5.ÚROVNE:  boli sme prekvapení, šokovaní, vodcovia good-to-great spoločností azda prišli z Marsu. Skromní, tichí, rezervovaní, dokonca až plachí – títo vodcovia sú paradoxnou zmesou osobnej pokory a profesionálnej vôle.

  NAJPRV KTO…  POTOM ČO: Good-to-great vodcovia najskôr dostanú „do autobusu“ správnych ľudí, tých nesprávnych z autobusu von. Správnych ľudí posadia na správne miesta. Až potom vyriešia, kam sa autobus vyberie. „Ľudia nie sú vašou najväčšou devízou. Sú ňou správni ľudia.“

  1. Disciplinované myslenie:

POSTAVTE SA ZOČI-VOČI TVRDÝM FAKTOM: Musíte si zachovať neochvejnú vieru, že bez ohľadu na ťažkosti dokážete zvíťaziť  a nakoniec aj zvíťazíte, a zároveň musíte byť natoľko disciplinovaný , aby ste sa dokázali postaviť zoči-voči najtvrdším faktom o vašej súčasnej situácii, nech sú akékoľvek.

KONCEPT JEŽKA: To, že je niečo kľúčovou oblasťou  vášho podnikania a že v nej pôsobíte už roky alebo dokonca desaťročia ešte neznamená, že v nej môžete byť najlepší na svete. A ak nemôžete byť najlepší na svete v kľúčovej oblasti svojho podnikania, musíte ju nahradiť jednoduchým konceptom, ktorý odráža hlboké pochopenie troch pretínajúcich sa kruho

  1. Disciplinované konanie:

KULTÚRA DISCIPLÍNY: Keď máte disciplinovaných ľudí, nepotrebujete hierarchiu. Keď máte disciplinované myslenie, nepotrebujete byrokraciu. Keď máte disciplinované konanie, nepotrebujete prehnané riadenie. Keď skombinujete kultúru disciplíny s podnikateľským duchom, dostanete magickú formulku skvelého výkonu.

TECHNOLOGICKÉ AKCELERÁTORY: Good-to-great spoločnosti nikdy nevyužívajú technológiu ako primárny prostriedok na spustenie transformácie. A predsa sú paradoxne priekopníkmi v aplikácii starostlivo vybraných technológií.

„ZOTRVAČNÍK A OSUDOVÁ SLUČKA“

Tým, ktorí zavádzajú prevratné a dramatické zmeny, a prudké reštrukturalizácie, sa takmer s určitosťou nepodarí zvládnuť skok od dobrého k skvelému. Transformácie z dobrého na skvelé SA NIKDY NEUDIALI OD VEČERA DO RÁNA. Proces skôr pripomínal vytrvalé tlačenie obrovského ťažkého „zotrvačníka“ jedným smerom, otáčku za otáčkou, naberajúc hybný moment až do bodu zvratu a ďalej zaň.

1. budovanie

Majte na pamäti ešte jeden kľúčový bod:

NADČASOVÉ PRINCÍPY PREMENY Z DOBRÉHO NA SKVELÉ. Svet sa mení a meniť sa bude. Špecifické uplatnenia sa budú meniť (strojárstvo…), ale určité nemenné zákony organizovaného ľudského konania (fyzika) pretrvajú. V každej podobe novej ekonomiky DODRŽIAVALI najlepší lídri isté základné princípy, a to DÔSLEDNE a DISCIPLINOVANE.

A to, že  dobré je nepriateľom skvelého, nie je len problém biznisu. JE TO ĽUDSKÝ PROBLÉM!

Jim Collins & LUKO (foto) & Vlad F 

z knihy: Z dobrého, skvelé – Good to great (No.1/10)

Ukáž
Schovaj