Krása Achátu a jeho skrytá moc

Achát okrem iného pomáha pri pôrode, ochraňuje rodičky a posilňuje pohlavné orgány u mužov aj u žien.

Liečenie drahými kameňmi sú staré ako ľudstvo samo. Z vykopávok sú známe liečebné postupy starého Egypta, alebo staré rukopisy  zo stredoveku. Dnes sa postupne dozvedáme aj o bežnom používaní drahých kameňov pri liečbe Indiánmi ale aj ďalších etník dosiaľ neovplyvnených civilizáciou.

“Nestačí nosiť kamene vo vačku alebo na krku a pasívne čakať na ich pôsobenie, naopak, je priamo nutné ak chceme dosiahnuť celkového trvalého zdravia v jeho samotnej podstate, nastúpiť hneď a bez odkladania Cestu vnútornej očisty a Cestu súcitu a lásky. Až v tomto stave čistoty a vnútorného mieru, zbaveného závislosti a žiadostivosti, dosiahneme s pomocou kameňov úplné zdravie.“ (Jozef Pavel Kreperát – Skrytá moc drahých kameňov)

Je „iba“ na nás či budeme dôverovať „iba“ novodobej chémii alebo skúsime hľadať aj alternatívu. Týmto foto príspevkom vám chceme ukázať krásu achátov, tak ako ju vidíme my:

Vlad F & LUKO

Ukáž
Schovaj