Neúspech ma nikdy nezlomí

Minolta DSCPathros sa zložil na svoje lôžko a so zavretými očami počúval Hafidov dlhý príbeh, plný nespočetných odmietnutí a urážok, ktoré zažil v Betleheme. Nakoniec mu veľmi tichým hlasom opísal udalosť v jaskyni, porozprával mu o dieťati a rúchu. Na Pathrosovej tvári sa začal zjavovať úsmev. Nevšimol si, že chlapec prestal rozprávať a vzlyká.

„Synak, tento výlet ti veľa zisku nepriniesol. Ale mne áno. Hviezda, ktorá ťa nasledovala, ma vyliečila zo slepoty. Pokojne spi, lebo si ma nesklamal.“

Takmer dva týždne po návrate z Betlehema, náhlivo vošiel do pánovej spálne.

„Synak, stále sa chceš stať veľkým obchodníkom?“

„Áno, pane.“

Starec prikývol. „Tak dobre. V prvom rade vytiahni tú truhličku z cédrového dreva, čo je pod posteľou.“ Hafid si kľakol, aby vytiahol skrinku a položil ju k Patrosovým nohám. Starec si odkašľal.

„Pred mnohými rokmi, som mal tú česť zachrániť cestovateľa z Východu, ktorého prepadli dvaja banditi. Trval na tom, aby som sa s ním vrátil do jeho domu, kde ma jeho rodina prijala ako vlastného. Jedného dňa mi ukázal túto truhlicu. Vnútri bolo desať kožených zvitkov, každý očíslovaný. Prvý obsahoval tajomstvo učenia. V ďalších boli všetky tajomstvá a princípy potrebné na dosiahnutie veľkého úspechu v umení obchodovania. Zvitky som ale nesmel nikomu dať, ani o nich rozprávať až do dňa, keď sa mi ukáže zvláštne znamenie, ktoré mi povie, kto ďalší je vyvolený prevziať tieto zvitky. Mnoho rokov som čakal na znamenie, ktoré mi ukáže toho človeka. Keď si sa objavil pod jasnou hviezdou, ktorá ťa nasledovala z Betlehema a keď si mi potom porozprával, ako si daroval rúcho, ozvalo sa v mojom srdci niečo, čo mi povedalo, že moje dlhé hľadanie sa skončilo.

Musíš mi však odprisahať, že sa budeš riadiť pokynmi, ktoré sú obsiahnuté vo Zvitku číslo I. Druhá podmienka je, že neustále musíš odovzdávať polovicu svojich príjmov tým, ktorí majú menej šťastia než ty. Toto pravidlo nestrpí nijakú výnimku. A nakoniec, jedného dňa sa objaví človek, ktorí ti prinesie znamenie a ty to znamenie spoznáš. A keď sa tak stane, nebude už potrebné ukladať príjemcovi nijaké povinnosti, ako boli uložené mne a aké ja teraz ukladám tebe. Sľúbiš mi, že splníš všetky tieto tri podmienky?“

„Áno, pane“

„Vezmi si truhlicu a odíď. Nech ťa sprevádza moja láska a želanie úspechu.“

Po Hafidových lícach sa neskrývane kotúľali slzy, keď zdvihol truhlicu. „Neúspech ma nikdy nezlomí, keď je moje odhodlanie uspieť dostatočne silné.

Starec so slabým úsmevom prikývol. Na rozlúčku Hafidovi zakýval.

Majte sa krásne.

Vlad F & Najväčší obchodník na svete No.2

 

 

 

 

 

 

 

Ukáž
Schovaj