Päť Tibeťanov

4. Päť TibeťanovPäť veľmi jednoduchých cvikov, ktoré dokážu znovu získať mladosť, zdravie, vitalitu.

Prvé cvičenie, má jediný účel: urýchliť otáčanie jednotlivých centier. Deti to robia stále.

Postavíme sa vzriamene a rozpažíme ruky rovnobežne so zemou. Potom sa otáčame okolo svojej osi, až sa nám ľahko točí hlava. Dôležité je, aby sme sa otáčali zľava doprava, v smere hodinových ručičiek.

Väčšina dospelých sa bude otáčať na začiatku asi len šesť krát, lebo sa im zatočí hlava. Aby sa tento pocit zmenšil, môžeme použiť pomôcku, ktorú používajú tanečníci alebo krasokorčuliari. Než sa začneme otáčať, sústreďte sa na jeden bod priamo pred sebou. Keď sa otáčajú, udržujú očami kontakt s týmto bodom tak dlho, ako je to možné. Keď im zmizne zo zorného uhla, pretože hlava sa točí spolu s telom, rýchlo sa otočí a opäť sa na neho sústredí z druhej strany. Tento bod im pomáha neztratiť orientáciu a rovnováhu. Lámovia sa otáčajú len 12 krát, maximálne 21 krát, čo pre stimuláciu vírivých centier energie v tele stačí.

Druhé cvičenie, tiež stimuluje všetkých sedem čakier.

Ľahneme si na chrbát, na rovný kus zeme. Natiahneme ruky pozdĺž tela dlaňami dolu, pričom prsty sú pevne vedľa seba. Potom zdvihneme hlavu a zatlačíme bradu do pŕs. Zároveň zdvihneme nohy do zvislej polohy. Chrbát zostáva úplne na zemi. Ak to dokážete, môžete nohy natiahnuť ďalej smerom k hlave. Kolená majú byť pri tom úplne rovné. Potom pomaly ukladajte hlavu aj nohy naspäť na zem. Uvoľníme všetky svaly a zopakujeme cvik ešte raz, bez toho aby sme sa namáhali.

Pri opakovaní každého cviku dodržujme pravidelný rytmus dýchania: nadýchneme sa, keď zdvíhame hlavu a nohy a zvoľna vydýchneme, keď ich pokladáme. Pre tých, ktorí to nedokážu, je však možné robiť cvik s nohami mierne pokrčenými. Lámovia používajú modlitebný koberček, 60cm široký a 1,8 m dlhý, celkom hrubý a utkaný je z vlny a nejakého rastlinného vlákna. Jeho jediným účelom je izolovať telo od chladnej zeme.

 

Pri treťom cviku musíme kľačať na podlahe so vzpriameným telom a opierať sa o prsty na nohách. Ruky visia po stranách trochu zozadu, s dlaňami na stehnách svaloch. Potom zvoľna skloníme hlavu a zátylok dopredu a pritiahneme bradu k hrudi. Hlavu opatrne zakloníme dozadu, ale len tak ďaleko ako je nám to príjemné. Zároveň nakoňme chrbát trochu dozadu. Počas zakláňania si pomáhajme tým, že sa opriete rukami o stehná alebo sedacie svaly. Potom sa vrátime do východzej pozície a začnime cvik odznova.

Rovnako ako pri druhom cvičení, dbajme na rytmus dýchania. Lámovia, aby odpútali pozornosť od všetkého vonkajšieho, zatvárali oči a mohli sa tak úplne koncentrovať.

 

Pred tisícročiami objavili Lámovia, že všetky odpovede na tajomstvo života sa nachádza v našom vnútri. Objavili, že pôvod všetkých vecí, ktoré ovplyvňujú a vytvárajú náš život, je vo vnútri každého človeka. Väčšina ľudí na Západe napríklad verí, že je to prírodný zákon, že naše telá musia starnúť a chátrať. Lámovia ale prišli s vnútorným poznaním k vedomiu, že je to ilúzia, predpoveď, ktorá naplňuje seba samú.

 

Peter Kelder & LUKO (foto) & Vlad F (No.4/6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukáž
Schovaj