Prečo len vykonal takú hlúposť

Najväčší obchodník na svete 1„Tak dobre, môj mladý bojovník. Pomôžem ti začať kariéru obchodníka. Neusiluj sa o bohatstvo a nepracuj iba pre to, aby si bol bohatý. Skôr sa usiluj o šťastie, aby si miloval, bol milovaný a aby si získal pokoj duše a vyrovnanosť.

Najskôr musíš dokázať sebe, že dokážeš znášať život obchodníka, lebo ako vo všetkých dôležitých povolaniach, víťazstvo prichádza iba po veľkom úsilý a nespočetných prehrách.“ Povedal starý Pathros, mladému Hafidovi.

„Ako mám začať?“

„Na tvoju zodpovednosť ti vydá skladník Silvio jedno z najjemnejších rúch. Vezmi to rúcho, osla a na svitaní sa vydaj do Betlehema. Pre chudobu tamojších ľudí tam nechodí ani jeden z našich obchodníkov. V Betleheme zostaň dovtedy, kým rúcho nepredáš. Synu, je jedna zásada, na ktorú musíš pamätať, keď začínaš tento nový život: prehra ťa nikdy nepremôže, ak je tvoje odhodlanie uspieť dostatočne silné.“

Zajtra uplynie štvrtý deň, čo je v Betleheme a jediné rúcho, bolo stále zabalené na chrbte osla v jaskyni za hostincom. Už pochopil, prečo ostatní túto chudobnú dedinu vždy obchádzali. „Lenže pred mnohými rokmi tu Patros predal mnoho rúch. Nasledujúci deň bude lepší.“ Pomyslel si Hafid.

Svetlo z jaskyne ho prinútilo pridať do kroku. Bál sa, že v jaskyni je nejaký zlodej. Malá sviečka slabo osvetľovala akéhosi bradatého muža a mladú ženu, túliacich sa k sebe a pri ich nohách spalo nemluvňa. Hafid pozrel na dieťa a mal pocit, ako keby sa narodilo len pre chvíľou.

Po niekoľkých okamihoch bolestnej nerozhodnosti podišiel budúci obchodník k svojmu oslovi, vytiahol rúcho, rozbalil ho a pohladkal. Uzrel Pathrosovu značku, kruh vo štvorci a hviezdu, znak Toly, diene, ktorá rúcho ušila. „Je to naozaj kvalitné rúcho. Pri troške starostlivosti môže človeku vydržať celý život.“ Povedal potichu Hafid. Zavrel oči, vzdychol si a rýchlo prikročil k nepočetnej rodine. Obaja boli jeho opovážlivosťou prekvapení. Hafid rozbalil rúcho a nežne doň zavinul spiace dieťa.

Keď Hafid vychádzal z jaskyne, na líci ešte cítil bozk mladej matky. Priamo nad ním žiarila najjasnejšia hviezda, akú kedy Hafid videl. Hľadel na ňu, až kým mu oči nezaliali slzy. Prečo len vykonal takú hlúposť? Veď tých ľudí v jaskyni ani nepoznal. Prečo sa im to rúcho nepokúsil predať? Čo povie Pathrosovi?

 

Majte sa krásne.

Vlad F & Najväčší obchodník na svete No.1

 

 

Ukáž
Schovaj