Domov

Aj Nigel Marsh verí, že spoločnými silami dokážeme meniť svoju budúcnosť i okolitý svet. A verí, že spoločne môžeme zmeniť, starú zaužívanú definíciu úspechu, kto umrie s najviac peniazmi vyhráva, na viac zmysluplnú a rovnovážnu definíciu, AKO VYZERÁ DOBRE ŽITÝ ŽIVOT. Súhlasíme s ním, že toto je IDEA HODNÁ ŠÍRENIA.

Ukáž
Schovaj