Hľadanie rovnováhy v roku 8

13. číslo 8 a mesiac 8Psychológii čísiel vôbec nerozumiem a tiež nechápem ako môžu vplývať čísla na povahu človeka. Podobne nerozumiem ani elektrike, či ovládaču televízora. Nedokážem opísať ako fungujú, ale viem, že nám v mnohom uľahčujú život.

 

To, že numerológii veľmi nerozumiem, neznamená, že ju odmietam. Práve naopak, rád si niečo zaujímavé prečítam aj o číslach, presne ako pred pár dňami v Pravom Domácom  Časopise, kde opisovali celkové číslo 8 tohto roku (2+0+1+5=8).

 

Osmička je vraj mocné číslo a praje ľuďom, ktorí sa neboja pracovať. Jeho múdrosť nám hovorí, že nie je dobré snažiť sa ísť len cestou ducha, alebo len cestou materiálneho zabezpečenia. Obe dve roviny sú dôležité a my by sme sa mali snažiť tento rok ich prepojiť.

 

Číslo 8 je číslom rovnováhy a sily. Preto by bolo vhodné, aby sme sa zodpovedne venovali svojej práci a snažili sa ju dobre zorganizovať  a na druhej strane, by sme si mali nájsť nejaký tvorivý ventil, ktorý by oživil nášho ducha. Vo voľnom čase môžeme napríklad meditovať, cvičiť jógu alebo nejako kreatívne vyjadriť sami seba.

 

Súhlasím s tvrdením, že sa nachádzame v období dôležitých zmien a mali by sme na to reagovať. Veľa ľudí si myslí, že nemôžu nič zmeniť, ale opak je pravdou.  Poznáme, že jedna malá zmena môže ovplyvniť vo veľkom celý systém, napriek tomu, že výsledky neuvidíme hneď.

 

Stačí iba zmeniť myslenie a zmení sa celý náš osobný svet a tým aj svet okolo nás.

 

Majte sa krásne, robme čo chceme – nič nemusíme a ak chceme, môžeme spraviť niečo málo aj pre svoje zdravie a dlhovekosť.

Vlad F & Milian Ridly (Fotomontáž)

Ukáž
Schovaj